SR FORMUSKIN הבהרות וקילופים

בית ספר בית ספר » אירועים » SR FORMUSKIN הבהרות וקילופים

כל ההדרכות, סדנאות ואירועים יתקיימו במכללה לאסתטיקה ברחוב הרצל 91 באר שבע. הקליקי לדרכי הגעה

ההדרכות ללא תשלום אלא אם כן צויין אחרת.
מספר המשתתפות מוגבל.נא להודיע לנו שאת מגיעה כדי שנוכל לשמור לך מקום בכיתה, במידה ולא נרשמתן, תיכנסו במידה ויש מקום.

לכל אירועי החודש הקרוב


נא לאשר הגעה במספר טלפון 08-6236191

טוען אירועים

חברת SR מציגה את סדרת FORMUSKIN.

הדרכה מצויינת על הבהרות וקילופים.

 

סיכום האירוע
שם ההדרכה
מוצרי חברת SR - הבהרה וקיליוף בשימוש במוצרי סדרת FORMUSKIN.
מיקום
באר שבע,דרום ישראל,
מתחיל בתאריך
19/12/2018
מסתיים בתאריך
19/12/2018
מחיר
סיכום האירוע
שם ההדרכה
מוצרי חברת SR - הבהרה וקיליוף בשימוש במוצרי סדרת FORMUSKIN.
מיקום
באר שבע,דרום ישראל,
מתחיל בתאריך
19/12/2018
מסתיים בתאריך
19/12/2018
מחיר